Tietoa esiintyjille

Alla esitetty laitteisto on sopimuksen mukaan käytettävissä.


Ravintolaan on toteutettu varsin kattava kiinteä PA-laitteisto:

 • Laitteisto on laadukas ja se kokonaisuutena toimii ravintolatilan akustiikan kanssa, säädetty laitteisto on taajuusvasteeltaan neutraali.
 • Mikseri on analoginen, kanavakohtaiset sävysäädöt on on varsin kattavat.
 • Kaiutinprosessorin kompura on tarvittaessa käytössä päälähtöihin.
 • Input kanaviin on mahdollista käyttää kaksikanavaista multiefektilaitetta Behringer FX 2000 ja yskikanavaista TC- Helicon VoiceTone Correct.
 • Valmis taukomusiikki DJ-online.

Olemassa oleva kokoonpano:

 • Allen&Heath Zed 420 16 mic/line + 4 stereo line / 4 Group /// 6 aux out + Left / Right / Monitor Out.
 • Alto Maxidrive 3.4. compact
 • Behringer FX 2000 ja TC-Helicon VoiceTone Correct.
 • TurboSound Milan M 15 + M 18 kombot Left ja Right. Taajuusvaste n. 30-18000 Hz, max. SPL 131 dB.
 • 22+2 lavarasia lavalta miksauspisteeseen joka on lavaa vastapäätä, korotettu suora kuulo/näköyhteys lavalle.
 • Lavalla on kaksi aktiivikaiutinta jotka toimii sidefillerinä tarvittaessa.
 • Lavakontrolli hoituu 15” aktiivikulmalla, sidefillereitä voidaan kääntää myös muusikoille kontrolliksi.

DMX valopöytä ja staattisia ja liikkuvia RGB spotteja ovat käytettävissä automaattitoiminnoin. Muu laitteisto koostuu DJ-Online taustamusiikki / karaoke ympärillä, on olemassa Shuren 2 kpl. langattomia käsimikkejä ( PG2/PG58), ja varamikserinä tai lavamikserinä esim. passivi monitorointiin on olemassa Behringerin PMP 1000.

Sopimuksen mukaisesti laitteisto ja miksaaja löytyy hoitamaan iltaa.

Jos olemassa olevaa laitteistoa käytetään, kun tulet paikalle soittimien lisäksi tarvitset seuraavat henkilökohtaiset tavarat:

 • Mikit, omat efektipurkit, mahdolliset DI-Boxit, johdot n. 3-10m. lavarasiaan asti, nuotti- ja mikkitelineet, tuolit.
 • 230v. johdot, virranjakajat.
 • Henkilökohtaiseen monitorointiin tarvittavat laitteet, kaiuttimet, kuuulokevahvistimet ym. Lavalle tulee lavarasialle linjatasoinen out mikseristä ( Mono Monitor, 1-4 Aux. )
 • Omat valot jos talon himmentävät valkoiset lavallepäin olevat kaukospotit ja DMX automaattiset, basarin mukaan menevät ei riitä.

Ravintolan Yhteystiedot:

Mari’s Coffee Oy
Elimäentie 54
46910 Anjala

Ota yhteyttä

Kysy kokoustilaa tai vaikkapa catering-palvelua juhliin. Kerrothan viestikentässä, mitä asiasi koskee. Pyrimme vastaamaan viimeistään kahden vuorokauden kuluessa.

Keikkatiedustelut sähköpostin kautta:  coffeemaris@gmail.com

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Kymen Ravintolat Oy (Y-2786025-4)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jari Kekki
0400 77 19 24
jari.kekki@tukkijatka.fi

Henkilörekisterin nimi

Kymen Ravintolat Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Kymen Ravintolat Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
jari.kekki@tukkijatka.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna